договор за инвестиционно проектиране

Договор с архитект

Взели сте решение да започнете строителство. Разполагате с поземлен имот, Ваша собственост или пък с учредено право на строеж. За…

Continue Reading