Могат ли граждани да предлагат законопроекти?

Кой може да приема закони? Законодателният орган в Република България е Народното събрание. Постановления, наредби, правилници и инструкции може да приема Министерският съвет. Определена законодателна власт имат и общинските съвети, що се отнася до въпроси от местно значение. В общинските наредби и правилници трябва да се съблюдава съответствието с нормативни актове от по-висока степен – […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре