Принудителното изпълнение по време на извънредното положение

Спират се изпълнителните действия От 24 март (деня на обнародване на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение) се спират: всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След отмяна на извънредното положение публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като не се […]

Контролът върху мобилните телефони по време на извънредното положение

Какви са промените? Законът за мерките по време на извънредното положение въвежда изменение в редица други нормативни актове, сред които и Законът за електронните съобщения. В чл. 251б, ал. 2 се допълва възможност данните за установяване на идентификатор на ползваните клетки да се съхраняват и за нуждите на принудителното изпълнение на задължителната изолация и болничното […]

Законът за извънредното положение влиза в сила

Днес в Държавен вестник беше публикуван Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г., повторно приет на 23 март 2020 г. На по-голямата част от закона е придадено обратно действие – от […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре