Неизпълнение на задължения по време на извънредното положение

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., в чл. 6. казва: “До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, […]

Извънредни икономически мерки предвижда правителството

Източник: news.bnt.bg . Ситуацията с обявеното в страната извънредно положение и прилагането на строги противоепидемични мерки има за резултат силни икономически затруднения както за работещите по трудов договор граждани, така и за представителите на бизнеса. За да се подпомогне преодоляването на кризисната за здравето и икономиката ситуация, правителството обяви на извънреден брифинг разработването на пакет […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре