недостатъци на стока

Права при некачествена изработка

Независимо дали възлагате създаването на дрехи, автомобил, обзавеждане или строителство на сграда по предварително определени характеристики, от правна гледна точка…

Continue Reading