Как да постъпим, когато държавен орган не изпълнява задълженията си?

Задължени ли са държавните органи да упражняват правомощията си? Държавата упражнява своята власт чрез своите органи. Правната форма за изразяване на властническите волеизявления е административният акт. Административен акт се нарича: изявление на властнически орган, с което се създават права или задължения за граждани и юридически лица. Това може да бъде заповед, постановление, предписание и др. […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре