правилник за вътрешния трудов ред

Всички за един

Възможно ли е работник или служител да бъде заставен да се имунизира, за да отпадне изискването за носене на маски…

Continue Reading