Кога се подават предложения и сигнали до държавни органи?

Всеки гражданин може да подаде предложение или сигнал до административни органи. Общият ред за разглеждането им се съдържа в Административнопроцесуалният кодекс. Каква е функцията на предложението и каква – на сигнала? Предложения Какво може да бъде предложено? С предложение се обръща вниманието на административния орган върху въпрос от неговата компетентност или се предлага усъвършенстване на […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре