Корекция на сметка от „ЕНЕРГО-ПРО”

Според Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети на 30.04.2019г., гаранция за правилното измерване и отчитане на потребеното количество електрическа енергия е извършването на периодични проверки на средството за търговско измерване (електромера). Обслужването на електромерите се извършва от собственика на измервателната система. Това може да бъде както дружеството, оператор на електропреносна мрежа, така и […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре