Принудителното изпълнение по време на извънредното положение

Спират се изпълнителните действия От 24 март (деня на обнародване на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение) се спират: всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След отмяна на извънредното положение публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като не се […]

Обжалване действия на съдебен изпълнител

Действията на съдебния изпълнител могат да бъдат обжалвани само от: длъжника по изпълнението; взискателя; лице, върху чиято собственост неправилно е насочено изпълнението; лице, внесло задатък за участие в публична продан. Всеки от оправомощените лица може да обжалва само изчерпателно изброени действия. Длъжникът може да обжалва следните действия: постановленията за налагане на глоба или за определяне […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре