Информация за видовете услуги, необходимите документи, начин на протичане, срокове, държавни такси и адвокатско възнаграждение.

Разгледайте всички услуги или потърсете Вашия казус в блога.

За бизнеса

Кантората предлага както цялостно юридическо сътрудничество в хода на текуща бизнес дейност, така и правна помощ във връзка със сключването и изпълнението на единична търговска сделка.

Фокусът на вниманието е насочен към стартиращия бизнес и осигуряване на достъпна правна помощ за предприемачите.

ПРАВНА ПОМОЩ ЗА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС

ТЕКУЩО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЪРГОВЦИ

ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ТЪРГОВЕЦ

За физически лица

Кантората специализира в адвокатските услуги във връзка с упражняване и прехвърляне правото на собственост.

Photo by Chris Liverani on Unsplash

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

СТРОИТЕЛСТВО

СПОРОВЕ СЪС СЪСЕДИ

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО