Адвокатски услуги за търговци

Думата “адвокат” произлиза от латинското “ad-vocare” , буквално “добавям глас”. 

Като адвокат, представлявам клиента във всички етапи по сключване на търговска сделка – от предварителното проучване на законовата уредба до съдебното представителство по спорове.

какви са предимствата на адвокатските услуги?

Повече време за бизнеса

Адвокатът може да Ви спести от времето, което ще отделите за проучване на изисквания и подготовка на документи.

Повече енергия

Като възложите на адвокат отговорността за правилното и навременно изготвяне на Вашите документи, можете да се коцентрирате върху развитието на бизнеса.

професионален подход

Може да разчитате на знанията и практическия опит на адвоката, за да се ориентирате бързо и точно в законовата уредба.

професионална отговорност

Адвокатът носи отговорност за предоставяните от него услуги.

какви услуги предоставям

Ще получите информация относно действащите правила,които имат връзка с вашата дейност или правен съвет във връзка с конкретен казус.

Проект на документ – договор, декларация, протокол, решение или друг, според дейността на търговеца.

Може да възложите на адвокат да Ви представлява по конкретна сделка, като осъществи комуникация с насрещната страна, изготви проект на договор и участва в процеса по сключването му.

Участие в процедура по преговори във връзка с възникнал спор, изготвяне на проект на споразумение и представителство в процеса по приемането му.

Представителство пред съд във връзка със спор по търговска сделка.

Предоставяне на актуална информация относно законовите промени на търговската дейност. Своевременно изготвяне на необходими документи. Консултация по текущи казуси.

какво да очаквате

Съветвам клиентите да подходят с внимание, още преди да сключат договор. Добре е клаузите му да са подбрани така, че да позволяват бързо разрешаване на споровете.

Когато все пак възникнат спорове, съдействам на клиентите да ги разрешат по взаимно съгласие.

В случай, че това е невъзможно, съдействам за предявяване на правата на клиентите пред съда.  

Photo by Steven Lasry on Unsplash

Какви са цените?

Цените на адвокатските услуги се определят спрямо Наредба на Висшия адвокатски съвет. Запитване за цената на конкретна услуга може да изпратите тук.

Свържете се с мен

Свържете се с мен по телефона, Viber или e-mail, за да попитате за цените или да запишете час за консултация.

контакт

тел.: 0895 11 84 24
e-mail: Ibryamova_tanya@hotmail.com

Адрес

Варна 9010 ул. "Генерал Георги Попов" 6